Läs mer om de vanligaste hudbesvären hos katter

 

Hudproblem är relativt vanligt hos katter. men eftersom huden är ganska väl synlig upptäcker man snabbt ifall något är fel och kan göra någonting åt det.

Marina G Veterinär

Huden är kattens största organ och kan drabbas av flera olika besvär, från okomplicerade problem till kroniska sjukdomar som behöver livslång behandling. Om hudbarriären och dess skyddsfunktion skadats blir huden känsligare för ytterligare skada och angrepp, och efterföljande problem kan uppstå.

Om du misstänker att din katt har hudproblem är det mycket viktigt att boka tid hos en veterinär för en grundlig undersökning.

 

Hur upptäcker jag hudproblem hos min katt?

Det finns många tecken som kan peka på att katten har hudproblem, allt från överdrivet putsande till stora områden med håravfall och sårig hud.

Vanliga tecken på hudproblem är bland annat:

Hudproblem hos katter är en helt egen värld, men vissa problem drabbar katter oftare än andra.

 

Utvärtes parasiter  

Utvärtes parasiter är en vanlig orsak till hudproblem hos katter. En loppa är väldigt liten, men kan leda till stora problem i din katts hud och därmed dess hälsa, även om du har en innekatt.

Men loppor är inte de enda utvärtes parasiterna vi måste se upp med. Även fästingar, kvalster och till och med myggor kan orsaka hudproblem hos katter.

Lopper 

Det vanligaste tecknet på att en katt har loppor är klåda. När de här små parasiterna kryper omkring på kattens hud för att leta efter något att äta är det inte så konstigt att vi ofta ser att katten försöker klia, bita eller putsa bort sina ovälkomna gäster.

När klådan blir allvarlig kan sekundära hudförändringar, som kala områden, rodnad och sår uppstå. Detta kan ytterligare förvärras om din katt är allergisk mot loppornas saliv, vilket kallas loppallergi.

Problem med loppor bör tas på allvar. En vuxen loppa kan lägga upp till 50 ägg om dagen, och de trillar från din katts hud och hamnar i omgivningen, vilket lätt kan bli ett loppangrepp i hemmet. Om du har problem med att bli av med din katts loppor och om parasitbehandlingen inte verkar fungera bör du ta kontakt med din veterinär.

Kvalster

Det finns flera kvalsterarter som kan leda till hudproblem. De flesta kvalster lever i huden, vilket orsakar intensiv klåda, medan andra, särskilt de som orsakar demodikos, bor i hårsäcken.

De flesta kvalster är mikroskopiskt små, men storleken varierar beroende på art, och vissa arter kan ses med blotta ögat. Bland dessa finns exempelvis skördekvalster, som är ungefär lika stora som ett knappnålshuvud och orange till färgen, och mjällkvalster (Cheyletiella), som också kallas ”vandrande mjäll”.

Ögonskabb är ett kvalsterangrepp som främst drabbar öronen och ofta ses hos kattungar. En sådan infektion brukar resultera i mörkbrunt öronvaxliknande sekret som liknar kaffesump.

Öronskabb orsakar i regel obehag, klåda och ibland till och med smärta. Ofta ser man katten klia sig i öronen eller skaka på huvudet.

Förutom i öronen kan kvalsterangrepp drabba kattens ansikte och huvud. Men hudförändringar, som kala områden, sårskorpor och mjällig hud kan också ses på andra delar av kroppen. Utbredning över stora områden är dock ovanligt, och det sker främst om det finns någon underliggande sjukdom, som diabetes eller FIV (Felint immunbrist virus).

De flesta kvalster smittar till andra husdjur, och vissa kvalster kan till och med smitta till människor.

 

Allergier

Ja, katter kan ha allergier, precis som vi människor! 

Det främsta tecknet på allergi hos en katt är klåda. När katten försöker lindra klådan genom att klia och putsa skadar de istället huden ännu mer, vilket kan leda till kala områden eller till och med områden där huden klias bort helt.

Andra tecken på allergi hos katter, som inte är kännetecknande för en specifik allergi är bland annat:

 • Klåda runt huvud och hals  
 • Självframkallat håravfall (alopeci) som orsakas av exempelvis överdrivet putsande,
 • Miliär dermatit (små sårskorpor på huden),
 • Eosinofilt granulomkomplex – ett reaktionsmönster i huden som tyder på ett underliggande problem, ofta en allergi. Det an se ut som avgränsade sår, eller upphöjda, rosa områden, ofta på läpparna, men även på andra ställen på kroppen,
 • Sekundära bakteriella infektioner och jästsvampinfektioner (Malassezia) på grund av överdrivet kliande.

Loppeallergi

Loppallergi är den vanligaste allergin hos katter, följt av atopisk dermatit. Orsaken är att kattens eget immunsystem reagerar överdrivet på allergener som finns i loppornas saliv.

Det innebär att ett enda loppbett kan orsaka en oproportionerligt kraftig hudreaktion. Därför kan man inte direkt utesluta loppallergi om vi inte hittar loppor på din katt!

Katter med loppallergi har vanligen hudförändringar på huvudet, ryggen, nära svansen, magen, ofta med miliär dermatit. Men de kan uppkomma även på andra områden, bland annat på låren och sidorna.

Överkänslighet mot andra insektsbett

Katter kan också vara känsliga för bett från andra insekter, som myggor och myror, eller stick från bin och getingar.

Stickande insekter injicerar vanligtvis gift när de sticker, vilket kan resultera i en omedelbar, akut reaktion med svullnad, irritation och intensiv klåda som kan leda till allvarligare problem, som andningssvårigheter. Denna typ av snabba allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner) inträffar mycket sällan, men om den gör det ska du genast kontakta en veterinär.

Foderallergi

En katt med foderallergi är, precis som namnet antyder, allergisk mot något i maten den äter.  Katter kan vara allergiska mot många olika födoämnen, som nötkött, kyckling, fisk och mejeriprodukter.

Till skillnad mot vad många tror visar sig foderallergier oftast hos något som din katt redan är van vid, och inte ett nytt protein.

Klådan är vanligen som värst på huvudet, halsen och öronen. Kräkningar och diarré förekommer hos vissa foderallergiska katter, även om det är mer ovanligt.

Atopisk dermatit (AD)

Atopisk dermatit orsakas av att immunsystemet reagerar för kraftigt på en allergen som finns i kattens omgivning. Beroende på vilken allergen katten reagerar på kan tecknen katten uppvisar vara säsongsbetonade.

Vanliga allergener vid atopisk dermatit är bland annat:

 • Husdammskvalster och insektsallergener,
 • Pollen och andra växtallergener,
 • Mögelallergener.

Svårigheterna med allergi hos katter

Att diagnostisera allergier hos katter är utmanande och kan ta lång tid av en rad olika skäl:

 • Kliniska tecken på loppallergi, atopisk dermatit och foderallergi är väldigt lika, och dessa kan vara omöjliga att kliniskt särskilja från varandra. Många tecken på allergiska reaktioner liknar dessutom andra hudåkommor.
 • Om din katt lider av en slags allergi är det troligare att de är allergiska mot mer än en sak.
 • Det finns inget enkelt test som en veterinär kan göra för att fastställa huruvida en katt har en allergi, vilket betyder att en kombination av flera tester och uteslutande av andra åkommor behövs.

Det är dock mycket viktigt att ställa en korrekt diagnos, eftersom allergier hos katter är kroniska och kräver livslång behandling.

 

Seborreiska åkommor: kattakne och mjäll

Visste du att katter kan få mjäll och akne, precis som vi? Det finns flera hudbesvär som påverkar talgkörtlar och hudens omsättning, men mjäll och akne är de vanligaste.

Akne hos katter 

Akne hos katt visar sig som pormaskar på kattens haka, vilket gör att den ser lite ”smutsig” ut. Vissa katter får inga andra symtom än så, men hos andra kan hakan svullna upp, börja klia och få små knottror med varblåsor och till och med större bölder (furunklar). Sårskorpor och sår kan också utvecklas när katten kliar sig.

Yttre angrepp, seborré, försvagat immunsystem och stress verkar bidra till akne, men vi vet fortfarande inte exakt vad som orsakar det.

Akne kan vara ett kroniskt problem för vissa katter, eftersom det ofta återkommer.

Torr hud och mjäll hos katter

Torr seborré hos katter visar sig ofta som fnasig, fjällande hud, mjäll, ofta på ryggen, men även på andra områden. Tecken på torr seborré är dock inte alltid enkla att känna igen, på grund av katters noggranna putsande. Torr hud och mjäll är hudens svar på en underliggande irritation.

 

Hudinfektioner

Eftersom huden är den första skyddsbarriären mot all slags yttre angrepp som irriterar är det inte förvånande att katter ofta drabbas av hudproblem. Hudinfektioner hos katter är dock inte lika vanliga som hos hundar. Hudinfektioner hos katter beror främst på svamp (ringorm är den vanligaste), infektioner med bakterier och/eller jästsvamp uppstår ofta sekundärt hos katter med klåda när de kliar upp sår på huden.

Ringorm

CI motsats till vad namnet antyder orsakas ringorm av en svamp (dermatofyt) och inte ett djur.

Det är viktigt att känna till denna sjukdom, eftersom den kan smitta andra djur och även människor. Kontakt med infekterade djur eller smittade föremål behöver inte resultera i hudbesvär, men djur och människor med nedsatt immunförsvar (eller med en pågående sjukdom) är mer benägna att utveckla sjukdom.

Ringorm hos katt kan utvecklas på en mängd olika sätt. Det kan vara ringformade hudförändringar, kala områden med torr, fjällande hud, röd hud med mjäll, knottror och sårskorpor.

Sekundära infektioner

Trots att det inte är lika vanligt med hudinfektioner hos katter som hos hundar förekommer de. I de flesta fall beror det på att huden är skadad efter att katten har kliat eller slickat sig väldigt mycket. Det är mycket viktigt att behandla infektionen, men det är ännu viktigare att fastställa vilket underliggande hudproblem eller eventuell annan åkomma som ligger bakom.

Det är viktigt att komma ihåg att hudinfektioner inte nödvändigtvis innebär bakteriella infektioner (pyodermi), eftersom katter även kan drabbas av svampinfektioner.

 

Sjukdomar i kroppen som kan visa sig på huden eller i pälsen

Inte alla hudproblem beror på en hudåkomma, och många sjukdomar i kroppen visar sig i huden eller pälsen, bland annat:

 • Hormonella åkommor, som sjukdom i sköldkörteln och diabetes
 • Näringsbrister
 • Autoimmuna sjukdomar (sjukdomar där immunsystemet angriper kroppen)
 • Immunbristsjukdomar, som FIV (Felint immunbristvirus) och FeLV (Felint leukemivirus)
 • Tumörer.

Hudförändringar kan variera beroende på underliggande sjukdom, men en katt med matt, ovårdad päls bör väcka misstankar om en systemisk åkomma.

 

Psykogen alopecia (håravfall) och irritation i huden 

En katt kan börja slicka och putsa pälsen överdrivet som ett svar på stress i omgivningen. Stress kan bero på förändringar i hemmet, som en ny familjemedlem eller på att katten har tråkigt under sin dag.

Håravfall och irritation i huden är ett resultat av oupphörligt, konstant putsande av en eller flera delar av kroppen. Följden blir kala fläckar och, beroende på hur ofta och hur intensiv katten är i sitt putsande, andra sekundära hudförändringar, som röd eller mörkare hud, sårig hud och infektioner.

Eftersom överdrivet putsande kan vara ett tecken på en rad andra hudåkommor eller invärtes sjukdomar behöver katten undersökas av en veterinär som även går igenom sjukdomshistoria och eventuella beteendestörningar. Om alla andra orsaker utesluts kan en stressrelaterad orsak sannolikt fastställas.

self-induced alopecia - cat allergies

4

viktiga

insikter om vanliga hudproblem hos katter