Allt du behöver veta om allergier hos katter

 

Allergi hos katter är ganska vanligt. Tillståndet är livslångt och kan orsaka stort obehag för din katt, vilket kan försämra både kattens och din familjs livskvalitet. Genom att förstå sjukdomen och hur man behandlar den kan ni hjälpa er katt och er själva.

Marina G Veterinär

Kanske läser du den här artikeln för att du har märkt att din katt kliar sig ofta. Det finns många sjukdomar som leder till klåda hos katter, ofta diagnostiseras de med allergier. Katter kan precis som människor vara allergiska mot en rad olika saker: vanligt är loppallergi, födoämnesallergi eller allergi mot något i omgivningen (t.ex. pollen, gräs, husdammskvalster etc.). På den här sidan kan du läsa mer om kattallergier och hur man behandlar dem.

 

Mer än klåda... Vilka symtom får en katt med allergier?

Hos människor är symtomen på allergier ofta förknippade med luftvägarna, som nysningar eller en rinnande näsa. Katter kan också ha dessa symtom, men symtom från huden är mycket vanligare. Sjukdomstecken är bland annat:

 • Klåda av olika slag – överdrivet putsande, katten kliar eller gnider sig mer än vanligt eller tuggar eller biter på huden eller i pälsen.   
 • Håravfall (alopeci)
 • Röd, inflammerad hud
 • Sår av olika slag, sårskorpor

Hos katter delas allergier upp i sex kliniska presentationer:

Klåda på huvud och hals

Denna symtombild är ofta väldigt tydlig för kattägare, eftersom katterna ofta har olika slags kliande, skorpiga eller variga sår runt huvud och hals.

Självförvållat håravfall (alopeci)

Du kanske redan har märkt att katter har ganska sträv tunga? När katten putsar sin päls försvagar och bryter tungans papiller enkelt av hårstråna, vilket kan leda till håravfall. Vissa katter kan därför ha kala fläckar, främst på magen och bakbenen, även om andra ställen också kan drabbas, om katten når dem med tungan.

Tänk också på att vissa katter bara putsar pälsen när ingen är i närheten. Hos dessa ”tysta putsare” kan kala fläckar vara det enda tecknet på att katten har klåda.

Miliär dermatit

Miliär dermatit beskriver en specifik hudreaktion hos katter: hudförändringar som bara är några millimeter långa och formade som hirskorn.

Inflammerad plack (eosinofil plack)

Mycket kliande hudskador som kan uppträda var som helst på kroppen, men ofta ses på magen. Förändringarna är kala fläckar med upphöjda områden med röd hud.

Knölar / granulom (eosinofila granulom)

Även dessa kan finnas var som helst på kroppen, men oftast i munnen, på bakbenen och tassarna. Eosinofila granulom är hudförändringar med upphöjd, förtjockad hud, ofta med håravfall och sår.

Munsår

Dessa hudförändringar dyker upp på överläppen på katter som drabbas. Läppen kan bli svullen och mycket sårig, med en upphöjd kant.

Vad är det som orsakar allergier, då?

Immunförsvarets respons

Allergier är kattens immunförsvar som går till överdrivet försvar. De inträffar när ett harmlöst ämne, även kallad allergen, av immunförsvaret identifieras som något okänt och potentiellt sett skadligt.

Immunförsvaret vill då begränsa och eliminera hotet, och triggar en kaskadreaktion som resulterar i produktionen av en rad inflammatoriska ämnen. Dessa ökar blodflödet till huden, vilket orsakar rodnad (erytem), lokala förändringar i vävnaderna och stimulerar nervändarna, vilket i sin tur orsakar klåda, det mest framträdande tecknet på allergi hos en katt.

Histaminer, som är vanliga hos människor, är inte det främsta inflammatoriska ämnet hos katter, och därför är inte antihistaminer lika effektiva som hos människor i behandling av allergier. De kan dock användas mot milda symtom eller som en del i en kombination av olika behandlingar.

Vanliga allergener hos katter

Beroende på vilken typ av allergen katten är känslig för delar vi in allergier i tre grupper:

 • Loppallergi (Flea allergy dermatitis, FAD): Har en katt loppallergi reagerar immunsystemet på allergener som finns i loppornas saliv, som sprutas in när katten blir biten.
 • Foderallergi: : Som namnet antyder orsakas foderallergier av allergener i kattens mat. De vanligaste allergenerna vid foderallergi är nötkött, fisk och kyckling. Men många andra ämnen som kan trigga allergiska reaktioner hos känsliga katter har identifierats.
 • Atopisk dermatit: Denna typ av allergi beror på allergener som finns naturligt i kattens omgivning, som exempelvis pollen, gräs och husdammskvalster.

Det är viktigt att påpeka att precis som hos människor är inte alla allergiska katter känsliga för samma allergener! Varje allergisk katt har sin egen allergiprofil, som verkar bestämmas av genetisk benägenhet för allergi och dess samspel med omgivningen.

Katter som lider av en slags allergi verkar dock benägna att även ha andra allergier.

 

Vilka kattraser är allergiska?

Abessinier verkar vara benägna att utveckla allergier, men alla raser kan drabbas. De första symtomen på allergi visar sig nämligen under de första tre åren av en katts liv, men katter i alla åldrar kan vara allergiska.

 

Hur diagnostiseras allergi hos katter?

Att ställa diagnosen en allergi hos en katt kan vara svårt och ta tid. Veterinären utgår ofta från följande:

Kattens sjukdomshistoria och en klinisk undersökning

Information från kattägare och det som upptäcks vid en noggrann klinisk och dermatologisk (hud) undersökning är viktiga ledtrådar i diagnosprocessen, eftersom det finns många tecken som tillsammans högst sannolikt tyder på en allergi.

Utesluta andra sjukdomar

Allergier kopplas ofta samman med en rad hudsymtom, men det vanligaste tecknet på allergi är klåda. Förutom allergi finns det dock andra hudsjukdomar som kan orsaka eller förvärra klåda, bland annat:

 • Parasitsjukdomar, som lopp- eller kvalsterangrepp (Otodectes cynotis, Demodex gatoi, Notoedres cati)
 • Svampsjukdomar, som ringorm (dermafytos) eller infektioner med jästsvamp (Malassezia)
 • Sekundära bakterieinfektioner

För att diagnostisera din katt med allergi kommer din veterinär alltså att behöva göra vissa tester för att utesluta andra sjukdomar som kan orsaka samma symtom.

Håll koll på parasiterna

Genom att leta efter tecken på loppangrepp på huden och i pälsen och vid behov behandla mot loppor kan din veterinär ta reda på om katten lider av loppallergi.  Loppor kan i längden bli motståndskraftiga mot vissa behandlingar, varför din veterinär kan komma att be dig byta produkt. 

Utredning av foderallergi – eliminationsdiet

För att ta reda på om det är något i din katts foder som orsakar symtomen kommer veterinären att behöva utesluta vissa ämnen på prov. Detta gör man genom att ge katten en strikt ny diet i 8 – 12 veckor, och under denna tid är den det enda katten får äta! Det är viktigt att detta är det enda katten äter för att försöket ska vara effektivt. Det kan vara en utmaning för katter som är kända för att jaga, så diskutera detta med din veterinär.

Beroende på vad din katt brukar äta kan din veterinär komma att föreslå:

 • Ett hydrolyserat foder, där proteinerna är sönderdelade i små delar så att immunsystemet inte känner igen dem som en allergen.
 • Eller en helt ny proteinkälla, med ett protein katten aldrig har ätit förut. 

Om din katt mår bättre under detta försök kan det vanliga fodret återintroduceras för att se om den utlöser något allergisk reaktion, vilket i så fall bekräftar en foderallergi. Om du inte ser någon förbättring under försöket är det troligare att din katt har atopisk dermatit.

Allergener i omgivningen

För att fastställa vilka allergener i omgivningen din katt är allergisk mot kan din veterinär ta blodprov (serologisk testning) eller göra ett hudtest (intradermal testning).

 

Hur behandlas allergi hos katter?

Allergi är en kronisk sjukdom som kräver långsiktig behandling. Beroende på vilka allergener det handlar om kan behandlingsalternativen variera.

Eftersom dessa sjukdomar är så komplexa rekommenderas ofta flera olika åtgärder, som en kombination av följande alternativ:

Undvika allergenet

Om katten inte kommer i kontakt med allergenen som den är känslig för kommer immunsystemet inte att behöva sätta i gång den allergiska reaktion som orsakar klåda och andra hudproblem.

Att undvika allergenen är ofta framgångsrikt hos katter med loppallergi, då man är noga med att behandla katten mot loppor. Man bör samtidigt behandla andra husdjur i samma hushåll, och omgivningen där de vistas.

Katter som är allergiska mot vissa födoämnen mår bättre genom att byta till ett foder som inte innehåller ämnet.

Men att undvika allergenen är inte alltid möjligt hos atopiska katter, eftersom ämnet finns överallt omkring dem. Man kan dock ändå försöka minska kattens exponering för utlösande allergener, beroende på vilka allergener den är känslig för.

Utvärtes produkter behövs ibland

Receptbelagda sprayer och krämer med kortison är ofta effektiva mot allergiska utslag. Andra utvärtes produkter som inte är läkemedel är DOUXO® S3 CALM, med hög koncentration av Ophytrium. Den lindrar, mjukgör och återfuktar huden som är torr och irriterad hos katter med atopisk dermatit samt balanserar och stärker hudens barriärfunktion.

Läkemedel mot klåda och inflammation 

Eftersom klåda väsentligt försämrar katters livskvalitet är lindring av klåda det viktigaste vid behandling av allergi.

Det finns flera läkemedel som kan användas för att minska klåda, som kortikosteroider, ciklosporin och essentiella fettsyror. Din veterinär hjälper dig att välja det bästa alternativet för just din katt.

Allergivaccin för att komma åt grundorsaken

Specifik immunterapi, vanligen kallat allergivaccination, kan användas på en atopisk katt. Behandlingen går ut på att gradvis ge allt större doser av allergener till katten under en tid, vilket gör kattens immunsystem mindre känsligt för det allergiframkallande ämnet.

Målet med immunterapi är att omprogrammera immunsystemet och på så sätt förhindra att allergisymtom uppkommer varje gång katten utsätts för ämnet.

Denna behandling inbegriper flera veterinärbesök under en längre period (flera månader) och det tar ett tag innan man ser resultat.

Beroende på kattens personlighet och kliniska tecken kan din veterinär rekommendera vilken behandling som är mest effektiv för att din katt ska må bra och slippa klåda.

 Tre

viktiga

fakta om allergier hos katter