swe-SE Sweden

Hundens hud

Övrigt

Vad kan det vara?

Ovanligare hudbesvär som kan drabba hundar.

BESVÄR UTIFRÅN ÅLDER

Denna lista är inte uttömmande men nämner de vanligaste.

Unga hundar

  • Demodikos (symptom orsakade av för många hårsäckskvalster)
  • Ringorm
  • Akne

Vuxna och äldre hundar

  • Hormonell obalans, exempelvis Cushings syndrom (hyperadrenokorticism)
  • Immunmedierade (immunsystemet reagerar på ett felaktigt sätt) sjukdomar som pemfigus
  • Hudtumörer och cancer

TECKEN

Symtom som klåda och hudförändringar kan vara tecken på många olika hudproblem/sjukdomar.

Därför är det viktigt att låta en veterinär utreda en hund med hudproblem. Han/hon kanske tar några kompletterande prover, som hudavskrap, cytologiskt prov, gör en hudpunktion eller biopsi för att säkerställa diagnosen.

Tidig upptäckt av hudsjukdomen, oavsett vilken, är alltid enklare att behandla. Överväg att göra regelbundna besök hos veterinären.